درباره همایش

درباره همایش

با افتخار به عرض می رساند ششمین گردهمایی بزرگ مدیران و کارآفرینان کشور با عنوان "برند ملی- اقتدار ملی" در ششم دی ماه سال جاری در سالن اصلی مرکز همایشهای صدا و سیمای ج. ا. ا. برگزار می گردد.

بر اساس مصوبات شورای عالی سیاستگذاری شناسایی مزیتها و توانمندیهای بنگاههای ایرانی و نیز ایجاد مزیتهای مشترک با برندهای بین المللی از جمله اهداف این اجلاس می باشد.

در مراسم اختتامیه از برندهای شایسته ملی که شرایط مورد نظر کمیته ارزیابی را احراز نمایند در قالب اعطای جوایز ویژه در سه محور با عناوین ذیل قدردانی خواهد شد:

- نشان عالی ارزش آفرین ملی

- نشان لیاقت مدیریت و کارآفرینی

- نشان زرین اعتماد مصرف کننده